Προστασια προσωπικων δεδομενων


Το Sxeseis.gr δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το δικαίωμά σας για προστασία του απορρήτου της σύνδεσής σας και έχει δημιουργήσει αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων για να καταδείξει την ακλόνητη δέσμευσή του. Η πολιτική και οι πρακτικές προστασίας του απορρήτου περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

Γενικά

Το Sxeseis.gr δεν συλλέγει, δεν διατηρεί, δεν αποθηκεύει, δεν διαβιβάζει και γενικότερα δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το Sxeseis.gr κατά την εγγραφή χρήστη - μέλους του δεν ζητά προσωπικά στοιχεία, η δε εγγραφή γίνεται με την χρήση ψευδώνυμου (username) (που αποτελεί την ονομασία του χρήστη - μέλους κατά την επίσκεψη των σελίδων και χρήση των υπηρεσιών του Sxeseis.gr) ενώ απαγορεύει βάση των όρων χρήσης του, ο χρήστης - μέλος ν’ αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητά του. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τους χρήστες - μέλη του Sxeseis.gr (ακόμα και τυχόν φωτογραφίες), τίθενται από τους ίδιους, ελεύθερα δε αποσύρονται από αυτούς όποια στιγμή τυχόν το θελήσουν και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το Sxeseis.gr απαγορεύει στους χρήστες - μέλη του να εισάγουν στις σελίδες του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να περιορίζονται στην καταγραφή και ανταλλαγή μόνο τόσων στοιχείων όσων είναι απολύτως απαραίτητων για την μεταξύ τους επικοινωνία. Το Sxeseis.gr δεν ευθύνεται για τη συλλογή και τους όρους χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την τήρηση ή μη των διατάξεων του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φορείς που διαφημίζονται ή πωλούν εμπορεύματα μέσω των σελίδων του ούτε από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με τους οποίους οι ανωτέρω συνεργάζονται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Sxeseis.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Sxeseis.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP (π.χ. 194.219.219.7) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Sxeseis.gr . Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Sxeseis.gr (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P δύναται όμως να παραδοθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές , εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας.
Το site του Sxeseis.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies αυτά δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να αποτρέπει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει τα cookies στον browser σας, είναι πιθανό για τεχνικούς λόγους να μην έχετε πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες του site του Sxeseis.gr.

Προσωπικές Πληροφορίες

Το Sxeseis.gr δε ζητάει καμία προσωπική πληροφορία ούτε συλλέγει πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά ή επιτρέπουν την προσωπική επικοινωνία μαζί σας. Καθώς το site του Sxeseis.gr δε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, δε μοιράζεται καμία τέτοια με τρίτα μέρη ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό. Οι χρήστες του Sxeseis.gr δε θα πρέπει να εισάγουν ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα, παρά μόνο τα στοιχεία που τους ζητούνται από τα αντίστοιχα πεδία καταχώρησης του προφίλ τους.

Στοιχεία μελών

Το Sxeseis.gr στα πλαίσια της διατήρησης της ανωνυμίας των μελών του δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι χρήστες / μέλη για τον εαυτό τους στις σελίδες & υπηρεσίες του. Το Sxeseis.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή / και παραβίαση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων ή / και παραπλανητικές δηλώσεις. Εάν το Sxeseis.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιαδήποτε πληροφορία που αναρτάται / δημοσιεύεται στις σελίδες / υπηρεσίες αυτές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή τόσο της πληροφορίας όσο και του αποστολέα της. Ταυτόχρονα το Sxeseis.gr διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει όσες πληροφορίες διατηρεί σύμφωνα με τον παρόν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

Συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (online) Chat-rooms

Το Sxeseis.gr δεν διατηρεί μόνιμο αρχείο με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται δημοσίως ή ιδιωτικά από και προς τους επισκέπτες / χρήστες μέσω των υπηρεσιών συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Το Sxeseis.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια που οι χρήστες / μέλη αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι χρήστες / μέλη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές με δική τους ευθύνη.

Ηλεκτρονικά μηνύματα - κάρτες

Το Sxeseis.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται από και προς τους επισκέπτες / χρήστες μέσω των παρεχομένων από το Sxeseis.gr υπηρεσιών. Το Sxeseis.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια που οι χρήστες / μέλη αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι χρήστες / μέλη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές με δική τους ευθύνη.

Εάν το Sxeseis.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου ηλεκτρονικού μηνύματος είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή / και του χρήστη / μέλους που προέβη στη αποστολή τους.

Δημόσιες συζητήσεις (Forums / Bulletin Boards) - Ομάδες ενδιαφέροντος (Clubs)

Το Sxeseis.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες/μέλη σελίδες του. Οι χρήστες/μέλη επισκέπτονται τις σελίδες δημοσίων συζητήσεων ή ομάδων ενδιαφερόντων με δική τους ευθύνη. Εάν το Sxeseis.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις σελίδες του, θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες/μέλη να αναρτούν/δημοσιεύουν στις σελίδες του Sxeseis.gr. Επίσης, το Sxeseis.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για πιθανά σχόλια που οι χρήστες / μέλη σε δημοσιεύουν στις σελίδες του με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του. Σε περίπτωση που το Sxeseis.gr λάβει ειδοποίηση ότι κάποιο / κάποια σχόλια θίγουν τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε άμεση διαγραφή τόσο των σχολίων όσο ή/και του χρήστη / μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση.
Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Το Sxeseis.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα πληροφοριακού, ενημερωτικού, ή διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας που παρέχει προς τους επισκέπτες / χρήστες του.

Έρευνες - Ψηφοφορίες

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε έρευνες η ψηφοφορίες που διενεργούνται από το Sxeseis.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε διάφορα θέματα.
Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Sxeseis.gr.

Εξωτερικές Συνδέσεις (Links)

Το site του Sxeseis.gr περιέχει συνδέσεις σε άλλα εξωτερικά sites. Το Sxeseis.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των sites και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους ή κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε και είναι σύμφωνο ή αποδέχεται μέρος αυτών. Το Sxeseis.gr απλά παραθέτει τις συνδέσεις αυτές για ενημερωτικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους και μόνο.

Διαφημιζόμενοι

Οι διαφημίσεις στο site του Sxeseis.gr προέρχονται από εξωτερικές εταιρίες και μπορούν να περιέχουν cookies. Αν και χρησιμοποιούνται cookies και σε άλλα τμήματα του web site, τα cookies που παραλαμβάνονται μαζί με κάποιες διαφημίσεις, συλλέγονται από τις διαφημιστικές εταιρίες και το Sxeseis.gr δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης του Sxeseis.gr χρησιμοποιήσει Πιστωτική Κάρτα για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών του Sxeseis.gr, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας καθώς και το ονοματεπώνυμο του δεν αρχειοθετούνται από το Sxeseis.gr και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. To Sxeseis.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοοικονομικούς οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Προστασία ανήλικων

Οι επισκέπτες / χρήστες του Sxeseis.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Sxeseis.gr. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το Sxeseis.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Διόρθωση ή/και διαγραφή πληροφοριών μέλους

Το Sxeseis.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη του να διαγράψουν πληροφορίες που συνοδεύουν το ψευδώνυμο τους, καθώς και να διορθώσουν ή / και ενημερώσουν τις πληροφορίες αυτές. Επίσης έχουν την δυνατότητα να διαγράψουν το ψευδώνυμο τους ανά πάσα χρονική στιγμή, με αντίστοιχη αίτηση στους διαχειριστές του site. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ειδική περίπτωση στην οποία οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν τεκμήρια, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί νομική δίωξη από τρίτους ή από το ίδιο το Sxeseis.gr.

Επικοινωνία με το Sxeseis.gr
Αν έχετε απορίες για αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου, τις πρακτικές αυτού του site ή τις σχέσεις σας με το Sxeseis.gr, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Sxeseis.gr