Στο Sxeseis.gr διατηρώ την ανωνυμία μου; - Quest Text

Το Sxeseis.gr δε ζητάει καμία προσωπική πληροφορία ούτε συλλέγει πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά ή επιτρέπουν την προσωπική επικοινωνία μαζί σας. Αφού Sxeseis.gr δε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, δε μοιράζεται και πληροφορίες με τρίτα μέρη ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό.

Μην ξεχνάτε ότι η εγγραφή σας γίνεται με ψευδώνυμο. Το ψευδώνυμο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν στοιχείο ταυτότητας. Η ανωνυμία σας σε αυτό το χώρο είναι απόλυτα διασφαλισμένη!