Είσαστε ‘κυρίαρχοι’;

Περιγραφή

Σχέσεις και παιχνίδια εξουσίας! Στην δική σας σχέση είστε ο κυρίαρχος ή ο υποταγμένος; Aυτό το τεστ θα σας δώσει μια ένδειξη!!!