Περί γάμου...απόψεις!

Περιγραφή

Ποιες είναι οι απόψεις σας για το γάμο; Σέβεστε το θεσμό ή σας αφήνει παντελώς αδιάφορους; Πως αντιμετωπίζετε το γάμo ; Θα θέλατε να μάθετε;