Μπορείτε να ζήσετε μόνοι σας;

Περιγραφή

Τελικά επιδιώκετε την ανεξαρτησία σας ή προτιμάτε τη βολή και την ευκολία σας θυσιάζοντας το πολυτιμότερο αγαθό : την ελευθερία σας! Μπορείτε να μείνετε μόνοι σας και να επιβιώσετε; Για να δούμε....