Το τεστ της συναισθηματικής νοημοσύνης!

Περιγραφή

Ο όρος "Συναισθηματική Νοημοσύνη" , το λεγόμενο EQ (emotional quota), χρησιμοποιείται πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό! Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα μας να αναγνωρίζουμε , να κατανοούμε και να ελέγχουμε τα συναισθήματα μας. Επίσης , είναι η ικανότητα μας να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω μας. Αυτό το τεστ θα σας βοηθήσει να καταλάβετε εάν έχετε αυτό που ονομάζουμε «συναισθηματική νοημοσύνη»!